Vrste šišmiša prisutne u Hrvatskoj

Od svih vrsta šišmiša koje se pojavljuju u Europi (51 vrsta prema EUROBATS‑u – Sporazumu o zaštiti europskih populacija šišmiša), njih čak 33 je prisutno u Hrvatskoj. Još jedna vrsta – Meheljev potkovnjak (Rhinolophus mehely) – smatra se regionalno izumrlom, ali novija istraživanja ukazuju na mogućnost da se radilo o pogrešnoj identifikaciji te da ova vrsta nije nikad ni obitavala na području Hrvatske. Na popisu vrsta prisutnih u Hrvatskoj nalazio se također primorski brkati šišmiš (Myotis aurescens), no zbog velike sličnosti s brkatim šišmišem (M. mystacinus) upitno je koje jedinke i populacije pripadaju kojoj vrsti, a genetska istraživanja nisu potvrdila prisutnost primorskog brkatog šišmiša. S 33 vrste šišmiša, Hrvatska ima najveću raznolikost faune šišmiša od svih europskih država.

Sve vrste šišmiša u Hrvatskoj su strogo zaštićene Pravilnikom o strogo zaštićenim vrstama temeljenim na Zakonu o zaštiti prirode, a njih 12 nalazi se i na Dodatcima II i IV Direktive o staništima (Direktiva Vijeća Europske unije 92/94/EEZ), što znači da se za njih izdvajaju područja očuvanja u sklopu europske ekološke mreže Natura 2000 te se kolokvijalno nazivaju i Natura vrstama.

U Crvenoj knjizi sisavaca Hrvatske nalazi se 16 vrsta šišmiša. Njih 3 su navedene kao ugrožene vrste, 3 su rizične, 5 ih je označeno kao potencijalno ugrožene vrste, a za još 5 vrsta nema dovoljno podataka.

Fauna šišmiša u Hrvatskoj je još uvijek nedovoljno istražena i, iako je malo vjerojatno da će se otkriti sasvim nova vrsta, istraživanja su potrebna da se prikupe potpuniji podaci o nekim rjeđim vrstama, o njihovim skloništima, staništima koja preferiraju te stanju populacije općenito. Vrste koje su bolje poznate treba redovito pratiti kako bismo mogli na vrijeme reagirati na potencijalne prijetnje koje bi ugrozile njihov opstanak.

 • Širokouhi mračnjak (Barbastella barbastellus)

  Širokouhi mračnjak

  Barbastella barbastellus

  Srednje veliki šišmiš široko rasprostranjen u Europi pa se tako javlja i u Hrvatskoj. Preferira šumska staništa, od sredozemnih pa do 2000 m nadmorske visine. Na razini Europske unije smatra se osjetljivom vrstom. Više

 • Sjeverni noćnjak (Eptesicus nilsonii)

  Sjeverni noćnjak

  Eptesicus nilsonii

  Šišmiš srednje veličine kojeg uglavnom nalazimo u planinskim šumskim staništima u središnjoj i istočnoj Europi te Skandinaviji. Jedina je vrsta šišmiša koja živi sjeverno od polarnice. Više

 • Kasni noćnjak (Eptesicus serotinus)

  Kasni noćnjak

  Eptesicus serotinus

  Relativno veliki šišmiš rasprostranjen diljem Europe, najbrojniji na Sredozemlju. Gotovo 95% svih šišmiša pozitivnih na bjesnoću pripada ovoj vrsti. Više

 • Primorski šišmiš (Hypsugo savii)

  Primorski šišmiš

  Hypsugo savii

  Mali šišmiš rasprostranjen u sredozemlju, ali se širi i po kontinentalnom području. Preferira krš, no snalazi se i u visokim planinama. Živi i u velikim gradovima. Više

 • Dugokrili pršnjak (Miniopterus schreibersii)

  Dugokrili pršnjak

  Miniopterus schreibersii

  Srednje velik šišmiš rasprostranjen u južnoj i središnjoj Europi. Odgovara mu široki raspon mediteranskih staništa, posebno područja bogata listopadnom šumom. Dugokrili pršnjak u Hrvatskoj je ugrožena vrsta. Više

 • Mali brkati šišmiš (Myotis alcathoe)

  Mali brkati šišmiš

  Myotis alcathoe

  Najmanji šišmiš iz roda Myotis. Tek je početkom 21. stoljeća dokazano da se radi o novoj vrsti. Vjeruje se da je pojavnost ove vrste ograničena na šumska područja bez šumarske aktivnosti dugi niz godina. Više

 • Primorski brkati šišmiš (Myotis aurascens)

  Primorski brkati šišmiš

  Myotis aurascens

  Vrsta vrlo slična brkatom šišmišu, što uzrokuje probleme s identifikacijom, a time i određivanjem rasprostranjenosti ove vrste u Europi. Za sigurno određivanje vrste najpouzdanija je metoda analiza DNA. Više

 • Velikouhi šišmiš (Myotis bechsteinii)

  Velikouhi šišmiš

  Myotis bechsteinii

  Srednje velik šišmiš neobično dugih ušiju i širokih krila. Način lova prilagodio je svom tipičnom staništu – starim listopadnim šumama – pa u krošnjama može letjeti vrlo sporo, čak i lebdjeti na mjestu. Više

 • Oštrouhi šišmiš (Myotis blythii)

  Oštrouhi šišmiš

  Myotis blythii

  Veći šišmiš sivog krzna sa smećkastim nijansama po leđima. Rasprostranjen je na Sredozemlju te Balkanskom poluotoku. Naseljava razna otvorena staništa, a izbjegava gusta šumska područja. U lovu leti nisko i plijen skuplja s vlati trave ili s lišća. Više

 • Brandtov šišmiš (Myotis brandtii)

  Brandtov šišmiš

  Myotis brandtii

  Mali šišmiš dugih ušiju i dugog svijetlosmeđeg krzna. Spretan je letač. Najrasprostranjeniji je u središnjoj i istočnoj Europi. Nastanjava šumska, ali i močvarna te druga vlažna područja. Više

 • Dugonogi šišmiš

  Dugonogi šišmiš

  Myotis capaccinii

  Srednje velika vrsta šišmiša dugih i snažnih nogu za koju je karakterističan lov iznad vode tako da leti nisko iznad površine te svojim dugim nogama kupi plijen. U Hrvatskoj se smatra ugroženom vrstom. Više

 • Močvarni šišmiš

  Močvarni šišmiš

  Myotis dasycneme

  Srednje velik šišmiš koji se pojavljuje u sjevernoj i istočnoj Europi, uz velike, spore rijeke i močvare. Kod nas je zabilježen samo na Papuku i u kategoriji je nedovoljno poznatih, vjerojatno ugroženih vrsta. Više

 • Riječni šišmiš (Myotis daubentonii)

  Riječni šišmiš

  Myotis daubentonii

  Mali šišmiš relativno kratkih ušiju i velikih nogu. Gusta sjajna smeđa dlaka prekriva mu leđa, svijetlosiva ili bijela trbuh. Široko je rasprostranjen diljem Europe. Staništa bira uz šumu i vodu. Lovi leteći iznad vode, plijen grabi nogama ili repnom letnicom. Više

 • Riđi šišmiš (Myotis emarginatus)

  Riđi šišmiš

  Myotis emarginatus

  Crveno ili tamnocrveno krzno na leđima te uši s usjekom s vanjske strane uške karakteristični su za ovog šišmiša. Široko je rasprostranjen po Sredozemlju i Balkanu. Lovi u šumama i na livadama s voćnjacima leteći blizu vegetacije gdje grabi plijen s lišća. Više

 • Veliki šišmiš (Myotis myotis)

  Veliki šišmiš

  Myotis myotis

  Velika vrsta karakteristično duge i široke njuške te dugih i širokih ušiju. Krzno mu je smeđe ili crvenosmeđe, s trbušne strane prljavobijelo ili bež, žuto mjestimice na vratu. Umjesto na eholokaciju, u lovu se često se oslanja na zvuk koji kukci stvaraju krećući se među lišćem. Više

 • Brkati šišmiš (Myotis mystacinus)

  Brkati šišmiš

  Myotis mystacinus

  Malen i živahan šišmiš s izrazito tamnom njuškom i ušima te kovrčavim tamnosmeđim krznom. Vrlo je sličan drugim vrstama brkatih šišmiša što otežava identifikaciju. Rasprostranjen je u gotovo cijeloj Europi. Više

 • Resasti šišmiš (Myotis nattereri)

  Resasti šišmiš

  Myotis nattereri

  Srednje velik šišmiš dugih ušiju i uske njuške, sivosmeđih leđa, bijelosivog trbuha i svijetloružičastog lica. Često lovi tako da repnom membranom skupi plijen s lišća ili ga uhvati u letu. Zna i sletjeti pokraj plijena te hoda do njega da bi ga uhvatio. Više

 • Veliki večernjak (Nyctalus lasiopterus)

  Veliki večernjak

  Nyctalus lasiopterus

  Najveća europska vrsta šišmiša. Kod nas je u ovom stoljeću zabilježen samo na Kornatima i Brijunima. Leti brzo i na velikim visinama. Migrira na velike udaljenosti. Plijen su mu veliki kukci, ali i manje ptice. Više

 • Mali večernjak (Nyctalus leisleri)

  Mali večernjak

  Nyctalus leisleri

  Šišmiš srednje veličine, zaobljenih ušiju i njuške, kratkog krzna, crnosmeđeg s crvenkastosmeđim vrhovima. Mužjaci imaju duže dlake na vratu. Široko je rasprostranjen u cijeloj Europi, živi u šumama. Leti brzo. Sezonski migrira na velike udaljenosti. Više

 • Rani večernjak (Nyctalus noctula)

  Rani večernjak

  Nyctalus noctula

  Velik šišmiš širokih, zaobljenih ušiju, dugih uskih krila i kratkog riđeg krzna koje zimi posmeđi. Leti jako brzo. Živi u većem dijelu Europe, u širokom rasponu staništa koja uključuju gradove. Migrira uglavnom danju, kad ga se viđa u letu uz lastavice ili čiope. Više

 • Bjelorubi šišmiš (Pipistrellus kuhlii)

  Bjelorubi šišmiš

  Pipistrellus kuhlii

  Mali šišmiš vrlo sličan drugim vrsta iz roda Pipistrellus, od kojih ga se najlakše razlikuje po bijelom rubu letnice. U Hrvatskoj ga nalazimo u primorskim područjima, ali i na kontinentu. Vezan je uz ljudska naselja, gdje nalazi skloništa i povoljna mjesta za lov. Više

 • Mali šumski šišmiš (Pipistrellus nathusii)

  Mali šumski šišmiš

  Pipistrellus nathusii

  Šišmiš crvenkastosmeđ na leđima, žutosmeđ na prsima, repne membrane otprilike do pola prekrivene krznom. Odgovaraju mu šumska staništa, a često obitava blizu vodenih površina. U jesen migrira na velike udaljenosti, kada može preletjeti i visoke planinske lance. Više

 • Patuljasti šišmiš (Pipistrellus pipistrellus)

  Patuljasti šišmiš

  Pipistrellus pipistrellus

  Mali smeđi šišmiš trokutastih ušiju. Na trbuhu je krzno žutosmeđe ili sivosmeđe. Koža je crnosmeđe boje. Prilagođen je raznim staništima, nalazi ga se u šumama, uz vodu, ali i u velikim gradovima. Nema velikih sezonskih migracija. Ni u lov ne ide daleko. Lovi u vrlo agilnom letu. Više

 • Patuljasti močvarni šišmiš (Pipistrellus pygmaeus)

  Patuljasti močvarni šišmiš

  Pipistrellus pygmaeus

  Mali šišmiš kratke i blijede njuške, crvenkastosmeđeg krzna, nešto bljeđeg s trbušne strane, te svjetlosmeđe kože. Vezan je uz obalna šumska područja, nizine i vodene površine. U potrazi za hranom ne udaljava se daleko od skloništa. O sezonskim migracijama malo se zna. Više

 • Smeđi dugoušan (Plecotus auritus)

  Smeđi dugoušan

  Plecotus auritus

  Srednje velik šišmiš za kojeg je karakteristično da vrlo duge uši u hibernaciji i torporu sklapa ispod krila. Krzno je dugo i paperjasto, smeđe na leđima, žućkastosivo na trbuhu. Široko je rasprostranjen u kontinentalnoj i sjevernoj Europi, slabije na sredozemlju. Šume su mu glavno stanište. Više

 • Sivi dugoušan (Plecotus austriacus)

  Sivi dugoušan

  Plecotus austriacus

  Srednje velik šišmiš izrazito dugih ušiju, dugog krzna, na leđima sivog, na prsima svijetlosivog ili bjelkastog. Brojniji je na Sredozemlju, ali je rasprostranjen i u središnjoj Europi. U Hrvatskoj je na popisu ugroženih vrsta. Više

 • Kolombatovićev dugoušan

  Kolombatovićev dugoušan

  Plecotus kolombatovici

  Najmanja vrsta dugoušana u Europi, sivosmeđeg krzna i karakterističnog kratkog tragusa. Nastanjuje suha krška staništa istočnog Jadrana, Jonskog mora te juga Turske. Zbog slabe istraženosti u Hrvatskoj se ovu vrstu smatra nedovoljno poznatom i vjerojatno ugroženom. Više

 • Gorski dugoušan

  Gorski dugoušan

  Plecotus macrobullaris

  Srednje veliki šišmiš velikih i dugih ušiju, blijedosivog krzna na leđima, gotovo bijelog na trbuhu. Pojavljuje se u planinskim masivima, uglavnom iznad 800 metara nad morem. U Hrvatske se nalazi u kategoriji nedovoljno poznatih vjerojatno ugroženih vrsta. Više

 • Blazijev potkovnjak (Rhinolophus blasii)

  Blazijev potkovnjak

  Rhinolophus blasii

  Srednje velik šišmiš dugog paperjastog žutosmeđeg krzna s karaktrističnom bijelom bazom. Preferira otvorene prostore s niskim raslinjem, a za skloništa traži krške špilje. Rasprostranjen je na balkanskom poluotoku. U Hrvatskoj, gdje ima status osjetljive vrste, ga nalazimo u obalnom području. Više

 • Južni potkovnjak (Rhinolophus euryale)

  Južni potkovnjak

  Rhinolophus euryale

  Šišmiš srednje veličine sa smećkastim krznom na leđima, sivobijelim na prsima. Agilan je letač, lovi u gustom grmlju ili šumama. Rasprostranjen je diljem južne Europe, prisutan u velikom dijelu Hrvatske, gdje ga se smatra osjetljivom vrstom. Više

 • Veliki potkovnjak (Rhinolophus ferrumequinum)

  Veliki potkovnjak

  Rhinolophus ferrumequinum

  Najveći među europskim potkovnjacima, sivosmeđeg krzna na leđima, žućkastobijelog na prsima. Može se naći na cijelom teritoriju Hrvatske. Leti sporo, često nisko iznad tla ili blizu vegetacije. Obično lovi koristeći krila kao mrežu za hvatanje. Više

 • Mali potkovnjak (Rhinolophus hipposideros)

  Mali potkovnjak

  Rhinolophus hipposideros

  Najmanji europski potkovnjak. Dugog je, paperjastog, žutosmeđeg krzna na leđima, blijedosivog na trbuhu. Najrasprostranjenija vrsta potkovnjaka u Europi. Nalazimo ga na cijelom teritoriju Hrvatske. Skloništa nalazi u špiljama, ali i u građevinama. Izrazito je sedentaran. Više

 • Meheljev potkovnjak

  Meheljev potkovnjak

  Rhinolophus mehely

  Srednje veliki šišmiš prepoznatljiv po kontrastu svijetlog krzna na prsima i sivosmeđeg na leđima. U Europi je rasprostranjen u krškom području bogatom špiljama uz Sredozemno more. Populacija koja je obitavala u Hrvatskoj je nestala, a na razini Europe smatra se osjetljivom vrstom. Više

 • Sredozemni slobodnorepac

  Sredozemni slobodnorepac

  Tadaria teniotis

  Jedini iz porodice slobodnorepaca u Europi. Rep mu slobodno visi iza repne membrane, a na vrhu ima čekinje koje služe kao osjetilo opipa. Snažnih je i jako dugih krila, najbrži letač među europskim šišmišima. Rasprostranjen je diljem Sredozemlja, u Hrvatskoj u priobalnom pojasu. Više

 • Dvobojni šišmiš (Vespertilio murinus)

  Dvobojni šišmiš

  Vespertilio murinus

  Srednje velika vrsta dugog krzna, na leđima smeđecrnog s izrazito svijetlim vrhovima a na trbuhu bjelkastog ili žutosmeđeg. Ženke imaju četiri bradavice što ovu vrstu čini jedinstvenom među europskim šišmišima. Jedna ženka uglavnom okoti dva mlada. Više