Protecting wildlife is protecting us - kampanja DontBlameBats kampanja

Pokrenuta kampanja „Don’t Blame Bats“

Nova kampanja pod nazivom #DontBlameBats pokrenuta je s namjerom suzbijanja raširenih, ali neutemeljenih strahova od šišmiša kao izvora novog koronavirusa. Jedna od reakcija na takve strahove je odstrel šišmiša u nekim zemljama, koji ne samo da je nepotreban jer prema trenutnim znanstvenim podacima nema dokaza da virus SARS-CoV-2 prelazi sa šišmiša na ljude, već je i štetan jer šišmiši imaju važnu ulogu u prirodi – spomenimo samo njihovu ulogu u suzbijanju štetnih insekata, npr. komaraca, koji mogu biti izvor zaraze za ljude.

Izdvajamo kratki informativni film Clare Prieto, Španjolske udruge za zaštitu i istraživanje šišmiša (SECEMU) i britanske Zaklade za zaštitu šišmiša (BCT). U filmu su objašnjene razlike između virusa SARS kod ljudi i kod životinja. Autori filma također ističu dobrobiti koje šišmiši pružaju ljudima i općenito ekosustavima, a daju i neke zanimljive, a izvan stručnih krugova slabo znane činjenice o šišmišima.

Originalni članak: Don’t Blame Bats – Campaign Launch