Predavačica pokazuje model drvene kućice za šišmiše ljudima koji ju okružuju.
Krajem siječnja 2017. nekima koji su se prijavili pokazan je jednostavan model kućice za šišmiše. Slične će i sami naučiti izraditi i u proljeće postaviti na odgovarajućim mjestima unutar područja obuhvaćenog projektom.

Građani znanstvenici podržavaju šišmiše rijeke Krke

Podržavanje populacija šišmiša – jedne od vrlo važnih, no unatoč tomu i najugroženijih skupina sisavaca – od velike je važnosti kako na globalnoj, tako i na lokalnoj razini. Njihovoj zaštiti možemo doprinijeti dobro osmišljenim edukativnim aktivnostima, pa su s tim ciljem udruge Bioteka i Tragus krajem 2016. pokrenule projekt “Građani znanstvenici: podržavanje populacija šišmiša šireg područja srednjeg i gornjeg toka rijeke Krke”, sufinanciran sredstvima Nacionalnog parka Krka.

Glavni je cilj ovog projekta podržati populacije šišmiša srednjeg i gornjeg toka rijeke Krke osiguravanjem novih, alternativnih skloništa te postaviti temelje za praćenje stanja populacija šišmiša tog područja. Građani koji žive u okolici će uz pomoć udruga Bioteka i Tragus izraditi 20 kućica za šišmiše i postaviti ih na lokacijama unutar istraživanog područja te zatim pratiti stanje, prikupljati podatke i slati ih na daljnju obradu.

Ovim se projektom potiče i koncept građanske znanosti. Građani znanstvenici su amateri koji u znanstvenom ili stručnom projektu dobrovoljno sudjeluju u prikupljanju podataka, njihovoj analizi i/ili pružanju informacija o rezultatima te tako pomažu znanstvenicima i stručnjacima u njihovim znanstvenim, stručnim ili istraživačkim projektima.

Protekla dva mjeseca za sudjelovanje u projektu prijavilo se 15 institucija i skupina građana s područja gradova Knina i Drniša te općina Promina, Kistanje i Ervenik. Tako će šišmiše rijeke Krke proučavati osnovnoškolci, članovi udruga civilnog društva te vatrogasci iz lokalnih vatrogasnih društava, ali i predstavnici lokalne samouprave i javnih ustanova. Oni će prije početka provedbe same edukacije i praćenja biti podijeljeni u grupe od kojih će svaka biti zadužena za jednu kućicu za šišmiše.

Do kraja veljače Tragus i Bioteka provest će edukaciju prijavljenih građana znanstvenika. Edukacija uključuje teme poput konzervacijske biologije (primjeri iz prakse zaštite šišmiša te upravljanja i praćenja njihovih populacija, informacije o koristima koje pružaju šišmiši i sl.), utjecaja urbanizacije na šišmiše i ponašanja šišmiša (njihova prehrana, način lova, migracije). Na kraju dolazi izrada kućica za šišmiše i edukacija o metodologiji prikupljanja podataka o šišmišima u kućicama te slanju tih podataka stručnom timu.

Za proljeće je plan da građani znanstvenici samostalno prate svoje kućice za šišmiše, odnosno da prikupljaju podatke i šalju ih stručnom timu koji će im za savjete biti na raspolaganju cijelo vrijeme putem telefona ili Interneta. U lipnju će stručni tim obići sve lokacije kućica te započeti obradu i interpretaciju podataka koji će na kraju biti objavljeni, među ostalim, i na našim mrežnim stranicama.

Svi rezultati ovog istraživanja bit će prezentirani i na završnoj projektnoj svečanosti koju planiramo organizirati u srpnju u Nacionalnom parku Krka.

Dopuna od 16. veljače 2017.: edukacija sudionika na projektu već je započela predavanjem o šišmišima, njihovim staništima i ugroženosti, kao i o budućim projektnim aktivnostima, organiziranim za suradnike iz organizacija te pojedince koji su se prijavili za sudjelovanje u projektu.