Povlačenje u zimska skolništa, jedna od faza u životu šišmiša svake godine, prikazano je na kružnom grafikonu kroz naglašeni isječak za listopad, te ilustrirano crtežom šišmiša u letu s ulazom u špilju u pozadini. Preostale faze (hibernacija, buđenje, hranjenje, rađanje mladih i briga o njima, te parenje) samo su naznačene u pozadini.

Povlačenje u zimska skloništa

Šišmiši se intenzivno hrane, skupljajući zalihe masti koje će im pomoći da, sklonjeni na sigurno, prežive zimski period u hibernaciji. Različite vrste sklonit će se na različitim mjestima. Najčešće su to špilje i drugi podzemni objekti poput rudnika i tunela, ali neke vrste svoja zimovališta ipak traže u šupljinama stabala, pukotinama stijena ili otvorima na ljudskim nastambama. Glavni čimbenici pri odabiru skloništa za hibernaciju su temperatura i kvaliteta okolnog staništa (dostupnost hrane), a naročito je bitno da se radi o lokaciji gdje temperatura neće pasti ispod točke smrzavanja.