Rani večernjak (Nyctalus noctula)
Rani večernjak (Nyctalus noctula) je veliki šišmiš širokih, zaobljenih ušiju i kratkog, riđeg krzna na leđima, nešto svjetlijeg na prsima. (fotografija © Mirna Mazija, Tragus)

Rani večernjak Nyctalus noctula

Rani večernjak (Nyctalus noctula) je velik šišmiš širokih, zaobljenih ušiju. Krzno na leđima je riđe i kratko, a na prsima je nešto svjetlije. Zimi je krzno više smeđe s malo bljeđim vrhovima. Krila su duga i uska, naročito na vrhu. Najviša poznata starost je 12 godina.

Živi u većem dijelu Europe. Prihvaća širok raspon staništa koja uključuju listopadne šume, obalne šume, mediteranske hrastove šume te gradove.

Za ljetna skloništa preferira duplje djetlića. Porodiljne kolonije može imati i u zgradama iza fasadnih ploča ili u kutijama roleta. Zimi boravi u šupljinama debelih stabala, u pukotinama na zgradama i mostovima te u špiljama.

Porodiljne kolonije imaju 20 do 60 ženki. Mlade kote od sredine lipnja do kraja srpnja. Jedna ženka može okotiti jedno ili dva mlada, a ostaje reproduktivna do devete godine. Blizanci su najčešće potomci dvaju različitih očeva. Mladi se osamostaljuju nakon četiri tjedna.

Mužjaci početkom kolovoza zauzimaju skloništa za parenje za koja se žestoko bore s drugim mužjacima. Sa ulaza u sklonište „pjevaju“ i tako privlače 4 do 5 ženki s kojima provode jedan ili dva dana.

Leti jako brzo, brzinama većim od 50 km/h, na visinama do 50 metara, ponekad i više. Plijen lovi brzim obrušavanjem. Uglavnom lovi iznad vode, livada ili oko ulične rasvjete. U jesen i zimi lovi i po danu. Plijen lovi oportunistički, tražeći kukce koji su u određenoj sezoni dostupni u najvećem broju, a uglavnom se radi o malim ili srednje velikim kukcima.

Migracije počinju u rujnu i kreću se u pravcu jugoistoka, a u ožujku počinje povratak na sjeverozapad. Ove migracije se uglavnom odvijaju po danu pa ih se može vidjeti da lete uz lastavice ili čiope. Duljina puta rijetko je duža od 1000 km. Postoji mogućnost da su neke populacije u jugoistočnoj Europi i sedentarne.