Rasprostranjenost bjelorubog šišmiša povećava se pod utjecajem klimatskih promjena

Utjecaj klimatskih promjena na rasprostranjenost šišmiša istraživali su Leonardo Ancillotto i suradnici sa Sveučilišta u Napulju koji su u istraživanju objavljenom 2016. utvrdili da se područje rasprostranjenosti vrste bjelorubi šišmiš (Pipistellus kuhlii) od 1980. do 2013. povećalo od uskog pojasa uz Sredozemno more sve do srednje i sjeverne Europe pa ih se danas može naći sjeverno do Ujedinjenog kraljevstva ili istočno do Poljske, Ukrajine i Rumunjske.

Bjelorubi šišmiš je vrsta koja se dobro snalazi u urbanim antropogenim sredinama, ali analizom rasta gradskih područja u Europi kroz predmetno razdoblje, autori studije zaključili su da je za širenje ove vrste ipak bio ključan rast prosječnih temperatura u zimskim mjesecima.

Izvjesno je da klimatske promjene koje su sve izraženije posljednjih desetljeća utječu na šišmiše kao i na ptice i druge divlje životinje, ali tek će nova istraživanja pokazati koliki je i kakav je taj utjecaj.

Izvor: Climate change helps bats to spread their wings