Primorski brkati šišmiš (Myotis aurascens)
Primorski brkati šišmiš (Myotis aurascens) izgledom sliči podvrsti brkatog šišmiša M. mystacinus bulgaricus, no za razliku od nje ima nešto kraću njušku te uže i prema vanjskom rubu zakrivljenije uši. (fotografija © Mirna Mazija, Tragus)

Primorski brkati šišmiš Myotis aurascens

Primorski brkati šišmiš (Myotis aurascens) prvi je put opisan početkom 21. stoljeća, kad je podrobnija determinacija populacije brkatih šišmiša (M. mystacinus) na Kavkazu pokazala da oni zapravo pripadaju drugoj vrsti. Zbog velike sličnosti među tim vrstama i danas je upitno koje jedinke i populacije, osobito na Balkanskom poluotoku, pripadaju kojoj vrsti te su nužna daljnja istraživanja.

Vanjski izgled uvelike se poklapa s izgledom podvrste brkatog šišmiša M. mystacinus bulgaricus, ali može se primijetiti kraća njuškica te uši koje su nešto uže i više zakrivljene na vanjskom rubu. Za sigurno određivanje vrste ipak je najpouzdanija metoda analiza DNA.

Zbog spomenutih problema s identifikacijom, o rasprostranjenosti u Europi malo se zna, a poznati primjerci dolaze iz bugarskog podunavlja.

Poznate porodiljne kolonije pronađene su u mostovima, a ženke su bile trudne početkom lipnja. U nađenim kolonijama ova vrsta nikad nije bila sama, već ih je formirala s drugim vrstama šišmiša.

Hranu love u letu, a izmet genetički identificiranih jedinki sadržavao je ostatke sitnih moljaca i dvokrilaca.