Primorski šišmiš (Hypsugo savii)
Primorski šišmiš (Hypsugo savii) malen je rastom, kratkih je i širokih crnih ušiju te dugog tamnosmeđeg krzna na leđima s karakterističnim zlatnim ili žućkastim vrhovima. Na prsima mu je krzno bijelo ili žutobijelo. (fotografija © Mirna Mazija, Tragus)

Primorski šišmiš Hypsugo savii

Primorski šišmiš (Hypsugo savii) je mali šišmiš s dugim tamnosmeđim krznom na leđima i bijelim ili žutobijelim na prsima. Na leđima mu krzno ima izražene zlatne ili žućkaste vrhove. Uši su mu kratke, široke i crne.

Rasprostranjen je u sredozemnom području, u Hrvatskoj uglavnom u obalnom pojasu, ali se širi i po kontinentalnom području. Stanište koje preferira je krško, s puno makije i gariga i s mozaikom obrađenih površina. Često dolazi uz vodu i obalna područja, ali se može snaći i u visokim planinama. Živi i u velikim gradovima.

Za skloništa bira pukotine u stijenama ili zidovima. Porodiljne kolonije u našem se priobalju mogu naći i pod krovovima kuća ili u zidovima. Sastoje se od 40 do 70 jedinki. Mladi se kote u velikom rasponu od početka lipnja do kraja srpnja.

Lovi isključivo u letu, samostalno ili u malim grupama, iznad stabala, oko uličnih svjetiljki ili uz klisure. U lov izlazi dosta rano pa se primorske šišmiše u letu može vidjeti već kasno poslijepodne. Hrani se raznim kukcima, ovisno o dostupnosti. Zabilježeno je i kako lovi mrave netom nakon izlijetanja iz mravinjaka.